Poslovni klub, SKUP ZA ZAGORJE, organizator predavanja na temu, 4.kruga porezne reforme Dvorac Miljana, 22.11.2019. godine

  O izmjenama Zakona u 4.krugu porezne reforme, gospodarstvenike Zagorja, njih preko šesdeset, upoznao je državni tajnik u ministarstvu financija, Zdravko Zrinušić.

  Izmjene koje Zakon u 4.krugu porezne reforme , odnose se na :
  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
  4. Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  6. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
  7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji na području poreza
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
  9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
  Nakon službenog dijela, gospodarstvenici su u neformalnom druženju, mogli doznati detalje izmjena predmetnih Zakona, kao i dobiti odgovore na konkretna pitanja.