Hrvatsko Zagorje

Vre ftičeki spiju i šume mučiju naj moja popevka zvoni po dolu i gaju, po dragomu kraju od kojeg mi lepšega ni...

Hrvatsko Zagorje

je kulturno-povijesna hrvatska regija i zasebna prirodno-zemljopisna cjelina u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, od Zagreba je odvojeno Medvednicom, odakle mu i naziv – „za gorom“. Hrvatsko Zagorje zauzima površinu oko 2.491 km2 . 

To je pretežno brežuljkast kraj između Medvednice, Kalnika, rijeke Drave, Sutle i Save, čijim se središnjim dijelom, u smjeru zapad-istok, pruža gorski niz Maceljska gora - Strahinjščica - Ivanščica - Varaždinsko topličko gorje koji dijeli Zagorje na dva dijela – sjeverno i južno. 

U krajoliku Hrvatskog zagorja prevladavaju blagi brježuljci čija nadmorska visina varira 300-400 m. Najistaknutije nizove čine vrlo strme gore čija nadmorske visine variraju od 500-1061 m, dok se niži nizovi, samo po sastavu stijena i po strmim padinama, razlikuju od ostalih zagorskih gora. Važno je naglasiti da se sve toplice nalaze u Hrvatskom Zagorju. 


Sjeverni dio Zagorja obuhvaća Varaždinsku županiju, a južni Krapinsko-zagorsku županiju. Sa zapadne strane se na Zagorje preko rijeke Sutle nadovezuje Slovenska Štajerska, odnosno područja Obsotelja i Kozjanskega, dok je Maceljsko gorje odnosno Macelj hrvatsko-slovenska gora. 

Slovenske Haloze se nastavljaju preko državne granice u Hrvatsku te se kod Vinice spuštaju pod dravske nanose. Rijeka Drava predstavlja granicu između Hrvatskog zagorja i Međimurja. Kalnik predstavlja granicu prema Podravini, a djelomično i Prigorju. 

Stanovnici Zagorja govore kajkavskim narječjem, odnosno kajkavskim jezikom, a njemu najsrodnije je Prleško narječje slovenskog jezika.[1]. Zbog višestoljetnog prisutstva njemačkog, austrijskog i mađarskog plemstva u Zagorju te zemljopisne blizine Austrije i Mađarske, Zagorci i danas često koriste tuđice iz spomenutih jezika u svakodnevnom govoru. Tradicijska izrada zagorskih drvenih igračaka, lepoglavska čipka te medičarski i licitarski proizvodi, zbog svojih su posebnosti i vrijednosti uvršteni na listu nematerijalnih dobara UNESCO-a.

‌ 

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Obuhvaća 7 gradova i 25 općina, a Grad Krapina je sjedište Krapinsko-zagorske županije. 
Površinom je jedna od manjih Županija (1.224,22 km2), ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108 st/km2 jedno od najgušće naseljenih područja Republike Hrvatske. Prema službenim statističkim podacima i popisu stanovništva 2011. godine, na području Krapinsko-zagorske županije živi 132.892 stanovnika. Krapinsko-zagorska županija nalazi se na izuzetno povoljnom geoprometnom položaju. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi. 
U gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije vidljivi su pozitivni pomaci u određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani rast ukupnih prihoda, porast investicija u novu dugotrajnu imovinu, rast udjela prihoda ostvarenih na stranim tržištima te značaj industrijske proizvodnje u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije. Upravo je potonja vrlo značajan pokazatelj gospodarske orijentacije Krapinsko-zagorske županije i temelj budućega rasta. 
U 2017. godini, u Krapinsko-zagorskoj županiji, poslovalo je 2.033 tvrtki, koje su zapošljavale ukupno 20.203 djelatnika. Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske županije iznosili su 11,76 mlrd. kuna, a ukupni rashodi 11,06 mlrd. kuna. Ukupni prihodi porasli su za 6,3%, a rashodi za 7,1% u odnosu na 2016. godinu. Razlika prihoda i rashoda, odnosno bruto dobit, iznosila je 578,3 mil. kuna. Od ukupnog broja poduzetnika Krapinsko-zagorske županije, 74,3% u 2017. godini poslovalo je s dobiti. 
U 2017. godini prisutno je poboljšanje većine pokazatelja u odnosu na 2016. Povećan je broj poduzetnika za 2,9%, a broj zaposlenih za 4,6%. Prerađivačka industrija najvažnija je gospodarska grana Krapinsko-zagorske županije. U 2017. godini činila je 47,58% ukupnih prihoda Krapinsko-zagorske županije. Slijedi je trgovina s 24,93% te djelatnost prijevoza i skladištenja s 8,27% ukupno ostvarenih prihoda. 
Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežito je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica kako tvrtke Krapinsko-zagorske županije ostvaruju 32,3% ukupnih prihoda na stranim tržištima. U 2017. godini izvoz pravnih osoba Krapinsko-zagorske županije iznosio je 3,8 mlrd. kuna što je povećanje od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz se povećao za 10,8% u odnosu na 2016. godinu i iznosi 2,2 mlrd. kuna. Ostvaren je pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu 1,57 mlrd. kuna. 
Pokrivenost uvoza izvozom Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini iznosila je 170,2%.
Prerađivačka industrija ostvaruje 78,14% sveukupnog izvoza Županije. Većina proizvoda prerađivačke industrije namijenjena je izvozu na strana tržišta te na njima ostvaruje gotovo polovicu prihoda. 
Najznačajniji izvozni proizvodi su od tvrtki koje su i najznačajniji izvoznici. Konkretno, radi se o proizvodima staklene ambalaže, kalupima za staklo, viskoznom i sintetičkom predivu, kontejnerima i kontejnerskim objektima, muškim odijelima, dijelovima sjedala za automobilsku industriju, kartonskim ambalažama (kutije), željeznim konstrukcijama, crijepu, keramičkim proizvodima, ostalim proizvodima od metala itd.

Gospodarstvo Varaždinske županije 

Temelj gospodarstva Varaždinske županije čini prerađivačka industrija koja ostvaruje 54% ukupnog prihoda županije i posjeduje velik potencijal rasta izvoza – rezultat koji se ogleda u mnogobrojnim međunarodno-konkurentnim tvrtkama, uspješnim malim i srednjim poduzećima te brojnim stranim ulagačima koji su prepoznali uspješnost „varaždinskog gospodarskog recepta“. Od 2000.g. izvoz županije povećan je čak 3,7 puta, u 2015.g. prelazi granicu od 8 milijarda kuna te sada čini 36% ukupnog prihoda županije što Varaždinskoj županiji daje atribut „najizvoznije“ županije s 3 milijarde kn izvoznog suficita, od 10 milijardi koliko ukupno iznosi suficit RH. U postocima, to znači da 7% ukupnoga hrvatskog izvoza ostvaruju upravo poduzetnici iz Varaždinske županije. 
Varaždinska županija još je 2010. godine proglašena najkonkurentnijom županijom u RH i od tada neprekidno zauzima najviša mjesta na ovoj laskavoj rang listi. Politike i projekti za zauzimanje vodećega konkurentskog položaja Varaždinske županije kreirani su u HGK Županijskoj komori Varaždin uz sudjelovanje svih relevantnih osoba koje su svojim profesionalnim angažmanom pridonijele modernizaciji i restrukturiranju industrije. 
HGK Županijska komora Varaždin prepoznata je od strane poslovnog i javnog sektora kao inicijator i kreator uspješnog „varaždinskog recepta“ za privlačenje ulagača i gospodarski razvoj. Krajem 90-tih, ŽK Varaždin prva je u Hrvatskoj krenula s kreiranjem investicijskog okruženja, najprije za domaće, a zatim i za strane investitore. Samostalno smo razvili alate za privlačenje stranih investicija prema najboljim svjetskim standardima koji uključuju izradu strategije, organizaciju kontakt točke, individualan pristup investitoru, izradu vodiča za investitore, izračun fiksnih troškova poslovanja, do raznih oblika promocije. To smo znanje kasnije prenijeli i na druge gradove i općine. 
Varaždinska komora otvorila je prve dvije gospodarske zone u Varaždinskoj županiji (Gospodarska zona Varaždin i Slobodna zona Varaždin), napunila ih stranim i domaćim investitorima te je svojim aktivnostima, u razdoblju od 2000. – 2008. godine, privukla 300 novih tvrtki i otvorila 10.000 novih održivih radnih mjesta. 
U 25 godina hrvatske samostalnosti učinili smo sve kako bismo gospodarstvo razvijali na održivim temeljima. Privatizacija je obavljena bez većih nepravilnosti, a posrnula socijalistička poduzeća restrukturirana su i sačuvana od tzv. divlje privatizacije. Daljnji razvoj projektiran je i realiziran na temeljnim principima zdrave ekonomije koja uključuje reindustrijalizaciju, preferiranje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta, fokusiranje na izvozne aktivnosti poslovnog sektora, privlačenje stranih greenfieldinvesticija i sve to uz osiguravanje najboljega dostupnog obrazovanja za stanovništvo. 
Budućnost vidimo u povezivanju znanosti i gospodarstva, razvoju visokog školstva, osobito tzv. STEM područja, razvojno-istraživačkim kapacitetima okupljenim oko Tehnološkog parka i daljnjem jačanju internacionalizacije naših proizvoda i usluga

Želite li saznati o aktivnostima Udruge Skup za Zagorje - Poslovni klub?

Saznajte više

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 198 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 198 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/var/www/html/storage/framework/sessions/Q5a0EqjQYIg7ZZzUkFOCrONugJUnLJ1oz9d5ExIr', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"obasWNuL5rLy7v4mDE1ed4vFU48ZdxP0WoSRo53S";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://skupzazagorje.hr/hrvatsko-zagorje";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/var/www/html/storage/framework/sessions/Q5a0EqjQYIg7ZZzUkFOCrONugJUnLJ1oz9d5ExIr', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"obasWNuL5rLy7v4mDE1ed4vFU48ZdxP0WoSRo53S";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://skupzazagorje.hr/hrvatsko-zagorje";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/var/www/html/storage/framework/sessions/Q5a0EqjQYIg7ZZzUkFOCrONugJUnLJ1oz9d5ExIr', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"obasWNuL5rLy7v4mDE1ed4vFU48ZdxP0WoSRo53S";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://skupzazagorje.hr/hrvatsko-zagorje";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('Q5a0EqjQYIg7ZZzUkFOCrONugJUnLJ1oz9d5ExIr', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"obasWNuL5rLy7v4mDE1ed4vFU48ZdxP0WoSRo53S";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://skupzazagorje.hr/hrvatsko-zagorje";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 76