Udruga je utemeljena 03.03.2017.godine.,u Dvorcu Miljana, gdje je i sjedište Udruge.

Cilj udruge je na kvalitetan način usmjeravati poslovne projekte u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, u raznim područjima djelovanja,a u žarištu su poljoprivreda,industrija,infrastruktura te turizam.

Klub, kojeg čine grupa poduzetnika i poslovnih ljudi s područja Hrvatskog zagorja,kroz razne aktivnosti i inicijative,lobiranja,kao i vlastitog sudjelovanja,doprinose pozitivnom zagorskom poslovnom okruženju.

Udruga SKUP ZA ZAGORJE – POSLOVNI KLUB

Predsjednik udruge SKUP ZA ZAGORJE je i jedan od njenih utemeljitelja, zagorski poduzetnik, Dragutin Kamenski.

Poslovna tajnica udruge SKUP ZA ZAGORJE je Ksenija Tomić

 Udrugu SKUP ZA ZAGORJE zastupaju predsjednik i poslovni tajnik/tajnica. Udruga pri ostvarivanju svojih ciljeva djeluje u okvirima propisa kao samostalni,nestranački i slobodni subjekt i može sudjelovati u oblikovanju javnog mijenja, razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika vezanih uz ciljeve Udruge i izražavati svoja stajališta i mišljenja i poduzimati inicijative o pitanjima od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruge u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama.

Udruga SKUP ZA ZAGORJE – POSLOVNI KLUB

Ciljevi Udruge su:

- unapređenje suradnje gospodarskih subjekata i potencijalnih investitora sa tijelima državne vlasti te tijelima mjesne,lokalne i područne /regionalne/ samouprave na pitanjima od interesa za gospodarski boljitak Zagorja. 
- unapređenje suradnje gospodarskih subjekata i potencijalnih investitora sa gospodarskim i pravnim subjektima Zagorja razvoj gospodarstva i gospodarske infrastrukture Zagorja 
- promicanje gospodarskog razvitka Zagorja 
- promicanje, razvoj i očuvanje kulturne baštine Zagorja 
- očuvanje i razvoj demografske obnove Zagorja

Sukladno navedenim ciljevima,Udruga djeluje na slijedećim područjima:

-razvoju gospodarstva 
-održivom ruralnom razvoju i turizmu 
-razvoju i očuvanju kulturne baštine 
-zaštite okoliša i prirode 
-razvoju urbanih područja 
- infrastrukture 
- regionalnoj i međunarodnoj suradnji

Osnovne djelatnosti Udruge su:

-izrada podloga za razvoj inicijativa za ostvarivanja svojih ciljeva 
-suradnja s lokalnom i državnom upravom 
-promicanje razvoja gospodarstva i gospodarske infrastrukture 
-promicanje i očuvanje kulturne baštine Zagorja 
-organizacija poslovnih i znanstvenih skupova i javnih tribina 
-organiziranje kulturnih i drugih priredaba i manifestacija /izložbe, aukcije../ 
-upravljanje kulturno-povijesnim spomenicima u svom vlasništvu,kao i onima koji su mu povjereni na korištenje 
-osnivanje pravnih osoba sa ciljem provođenja ciljeva društva 
-razvoj međunarodne suradnje i regionalno povezivanje 
-povezivanje sa sličnim Udrugama u zemlji i inozemstvu

Tijela Udruge su:

-Skupština Udruge  
-Predsjednik Udruge 
-Podpredsjednik Udruge
-Poslovni tajnik Udruge

Članstvo Udruge:

Članovi Udruge mogu biti sve punoljetne pravne i fizičke osobe,koje pristaju na članstvo te imaju želje i mogućnosti aktivno i redovito sudjelovati u aktivnostima i doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge i plaćati članarinu. 

O prijemu u članstvo odlučuje Predsjednik Udruge na prijedlog najmanje 2 člana Udruge, a članom Udruge se postaje prijemom u članstvo i upisom u popis članova.

Želite li saznati o aktivnostima  Udruge Skup za Zagorje - Poslovni klub?

 Želim saznati više