Održana 5. redovna Skupština Udruge Skup za Zagorje-Poslovni klub

Redovna Skupština Udruge Skup za Zagorje-Poslovni klub, održana je 18.veljače, 2020. godine u restoranu Stara škola, u Mirkovcu. Jednoglasno su prihvaćena financijska izviješća za proteklu godinu. Članovi Skupštine usvojili su dopune i izmjene Statuta Udruge, pa je tako izabran Izvršni odbor  Skupštine Udruge , kao i  zamjenik predsjednika Udruge Skup za Zagorje - Poslovni klub. Za zamjenika predsjednika imenovan je Bruno Brajković.